EN
×

คุณคือผู้สร้างปรากฏการณ์

ทุกครั้งที่มองกลับไปที่แม่น้ำ เรามองเห็นอะไรบ้าง? หลายคนคงตอบคำถามนี้แตกต่างกันตามประสบการณ์และความรู้สึกที่มีกับแม่น้ำ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะมองเห็นไม่ต่างกันก็คือ พลังอันยิ่งใหญ่ของแม่น้ำที่ก่อกำเนิดและ เกื้อกูล หลายต่อหลายชีวิตให้ดำรงคงอยู่และเติบใหญ่ เป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมา บ้านเมืองใดมีแม่น้ำสายหลัก บ้านเมืองนั้นย่อมมีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์แตกต่างจากที่อื่นๆ ไม่ว่าจะในแง่สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ

ประเทศไทยของเรา มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักมานานหลายร้อยปี และพวกเราก็รู้กันดีว่า ต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ไหลมาบรรจบกันที่ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อแม่น้ำรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว จึงไหลผ่านตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ของไทยเรา

ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่รายรอบคุ้งน้ำเจ้าพระยาต่างตระหนักดีว่า ความหมายของชีวิตพวกเขาอยู่ตรงนั้น หากไม่มีแม่น้ำ ชีวิตที่มีความสุขคงเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็คือผู้คนที่ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้อง เคารพและเห็นคุณค่าเช่นกัน ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำจะเป็นเรื่องอะไร แต่ละชีวิตก็มีคุณค่าและความสำคัญในตัวเอง เหมือนกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ก่อกำเนิดจากแม่น้ำ ก็มีหน้าที่และวิถีทางที่แตกต่างแต่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ความยิ่งใหญ่ของผู้คน จึงไม่จำเป็นต้องเกิดจากการทำในสิ่งที่ใหญ่โต แต่เกิดจากการที่พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ ไม่ลังเลที่จะเลือกในสิ่งที่รัก ไม่ท้อถอยที่จะทำในสิ่งที่เชื่อ ทรนงองอาจในวิถีทางของตน ไม่ว่าใครจะมองอย่างไร เหล่านี้คือความยิ่งใหญ่ที่สะท้อนออกมาจากงานที่ทำ จากสิ่งเล็กๆ ในแต่ละวัน แต่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและผู้คนที่อยู่รายล้อม

ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม พวกเขาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้คนที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ที่น่าจดจำ ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ใดก็ตาม และเมื่อพลังเล็กๆ เหล่านี้มารวมตัว ก็เหมือนสายน้ำเล็กๆ ที่ไหลมารวมพลังกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ซึ่งจะเกื้อกูลสังคมในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

YOU ARE THE ICON คือพื้นที่นำเสนอชีวิตของผู้คนที่ทำในสิ่งที่มีคุณค่า ขณะเดียวกันก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกๆ แง่มุม ทั้งที่มีส่วนเสริมสร้าง ต่อยอด หรือปลุกพลังความยิ่งใหญ่ให้กลับคืนมาสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า ผู้คนยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ทำ แม่น้ำยิ่งใหญ่ในแบบที่เป็น