EN
×

ศาสนา ชุมชน และแม่น้ำเจ้าพระยา

“ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจ เป็นญาติ เป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เกื้อกูลกัน”

อิหม่าม ธนารัช วัชระพิสุทธิ์ ผู้นำทางศาสนาของมัสยิดฮารูณ ซึ่งเป็นมัสยิดที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนต้นสำโรง ย่านบางรัก บอกเราว่า “หน้าที่ของอิหม่ามคือดูแลการประกอบศาสนกิจของสัปปุรุษตั้งแต่เกิดจนถึงหลุมศพ การเรียนและการสอนศาสนา รวมถึงการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่” 

ส่วนชื่อมัสยิดนั้นมาจากชื่อบิดาของฮัจญียูซุฟ บาฟาเดิ้ล ผู้ก่อตั้งมัสยิดแห่งนี้ “สมัยก่อน มัสยิดเรือนไม้ตั้งอยู่ริมน้ำ เวลาจะละหมาดก็ต้องมาชำระล้างร่างกายที่แม่น้ำเจ้าพระยา” ท่านอิหม่ามขยายความ แสดงให้เห็นว่าแม่น้ำเป็นตัวเชื่อมผู้คน ศาสนาและชุมชนเข้าด้วยกัน 

บริเวณชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยชาวพุทธ จากวัดม่วงแค ชาวคริสต์ จากอาสนวิหารอัญสัมชัญ และชาวมุสลิม จากมัสยิดฮารูณ ซึ่งคนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ท่านบอกว่า “อยู่กันได้สบายมาก การอยู่ร่วมกันเป็นหลักศาสนาอิสลาม เวลาเราจัดงานคล้ายการเทกระจาด เราจะเอาขนมทั้งหมดใส่ถุงแล้วแจกทุกศาสนานะครับ แล้วก็มีศาสนสัมพันธ์ เราไปเยี่ยมวัดม่วงแค ไปเยี่ยมฝั่งคาทอลิก เราอยู่กันแบบเข้าใจ เป็นญาติ เป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เกื้อกูลกัน”