EN
×

คืนชีวิตให้ริมน้ำ คืนความรื่นรมย์ให้คนเมือง

“พื้นที่นี้จะช่วยเพิ่มความหมาย ...ที่คนเมืองและคนไทยจะได้รับความสุขและความรื่นรมย์”

สิ่งหนึ่งที่คนเมืองทุกวันนี้ต้องการคือพื้นที่สาธารณะที่หลบความวุ่นวายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือได้สูดอากาศดีๆ ซึ่งพื้นที่ริมน้ำก็เป็นอีกทำเลที่มีพลังวิเศษในการสร้างความสงบและสบายอกสบายใจ

คุณวรรณพร แห่งบริษัท P Landscape คือผู้ออกแบบพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาของไอคอนสยาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ว่า “ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เปิดให้ประชาชนได้มาใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขให้คนเมือง”

ในการออกแบบครั้งนี้นอกจากต้องคิดถึงสาธารณประโยชน์แล้ว คุณวรรณพรก็ได้ผสมความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัย “เราพยายามหาสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงความเป็นไทยในเรื่องแม่น้ำออกมาหลายรูปแบบ ตั้งแต่รูปทรงของบ่อน้ำที่เป็นเส้นโค้ง ดูนุ่มนวล อ่อนโยนเหมือนสายน้ำ ไปจนถึงเรื่องลวดลายของพื้นที่จัดเรียงอย่างปราณีต  เราออกแบบวัสดุปูพื้นผิวกันชิ้นต่อชิ้น” 

“ในฐานะคนกรุงเทพฯ ที่ผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยา ก็รอคอยที่จะเห็นพื้นที่ริมน้ำแห่งใหม่ที่จะเชื่อมเรากับแม่น้ำมากขึ้นค่ะ เนื่องจากกรุงเทพฯไม่ค่อยมีพื้นที่ริมน้ำที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ จึงรู้สึกภูมิใจที่มีส่วนสร้างสรรค์พื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ความสุข ความสนุก ให้กับคนเมือง คิดว่าพื้นที่นี้จะช่วยเพิ่มความหมาย คุณค่า ให้กับเมือง หรือ ‘ไอคอน’ แห่งหนึ่งของเมืองไทยที่คนเมืองและคนไทยน่าจะได้รับความสุขและความรื่นรมย์จากพื้นที่นี้”