EN
×

วิสัยทัศน์ในการเนรมิต ICONSIAM

ปณิธานในการรังสรรค์ ICONSIAM คือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ครั้งแรกของการนำเสนอคุณงามความดี ในทุกมิติของความเป็นไทย ในรูปแบบของความวิจิตรล้ำสมัย พร้อมด้วยความยิ่งใหญ่ของสิ่งมหัศจรรย์ทั้งปวงจากทุกมุมโลก ให้ปรากฏเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งความรุ่งโรจน์ อันเป็นนิรันดร์

ความปรารถนาอันสูงสุดของโครงการนี้ คือการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ จากหัวใจของคนไทย และของบรรดาคนที่รักเมืองไทย ที่จะร่วมกันสร้างสัญลักษณ์นี้ อย่างสุดความสามารถ ให้ปรากฏบังเกิดขึ้น

เป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ มอบไว้เคียงคู่อยู่กับแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งนี้ ตลอดไป